Inloggen (e-mail/wachtwoord)

Schrijven is.....

Geplaatst op: 29-03-2014
door: Barbara Tieks
woordenjutter

Voor mij is schrijven heel veel, betekent schrijven heel veel.

Overdenken - overwegen

Zoeken - 0nderzoeken
Ontdekken
Terugblikken - vooruitblikken
Aarzelen
Vertragen - versnellen
Hollen - stilstaan
Lezen - delen
Klagen - dankbaar zijn 

 

SCHRIJVEN IS TEN VOLLE LEVEN

SCHRIJVEN IS BESLIST NIET DOODGAAN


Reageer (0)